Quy Trình Triển Khai

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI VĂN HÓA CÔNG SỞ.

  Giai đoạn I : Khảo Sát :

 Mục đích : giúp Cuộc Sống Đúng Nghĩa nắm rõ về hiện trạng của Tổ Chức

 1. Trao đổi – lắng nghe

Trao đổi trực tiếp, lắng nghe ban lãnh đạo Tổ Chức trình bày về những điều đang diễn ra và kỳ vọng mà Tổ Chức muốn đạt được.

Thống nhất với ban lãnh đạo về việc triển khai VHCS và đồng thời thành lập ra “Ban Triển Khai VHCS” cùng hợp tác, thực hiện với các chuyên gia tư vấn của Cuộc Sống Đúng Nghĩa

Yêu cầu đối với Ban Triển Khai VHCS: Có thẩm quyền quyết định, nhiệt huyết và cam kết cộng tác

 2.  Thực trạng VHCS của Tổ Chức

Khảo sát thực trạng văn hóa của Tổ Chức trên các đối tượng khác nhau trong Tổ Chức: tinh thần làm việc, các nghi thức, các sinh hoạt, ứng xử với khách hàng, nhận xét của khách hàng,… Từ đó sẽ đánh giá các giá trị đang tồn tại trong Tổ Chức nhằm phát huy các giá trị tốt và điều chỉnh những giá trị chưa phù hợp.

Công cụ khảo sát :

 •  Bảng câu hỏi khảo sát
 • Phỏng vấn trực tiếp các đối tượng được chọn
 • Lấy ý kiến của khách hàng
 • Các tài liệu, thông tin Tổ Chức cung cấp

3.   Báo cáo và đề xuất giải pháp

Báo cáo về đánh giá, nhận định, đề xuất kết quả khảo sát và thống nhất với Tổ Chức hệ thống những yếu tố VHCS cần triển khai

 Các mặt Tổ Chức  thường hướng đến bao gồm:

 • Hướng mục tiêu, kết quả và luôn vươn tới sự xuất sắc
 • Môi trường làm việc tích cực và tôn trọng con người
 • Tính liên kết và tinh thần đồng đội
 • Đổi mới không ngừng và thích nghi với thay đổi
 • Tôn trọng và phục vụ khách hàng
 • Khát vọng vươn lên và hoàn thiện bản thân của mỗi cá nhân

Giai đoạn II: Thiết kế và kế hoạch triển khai

 • Xác định và hoàn chỉnh một cách chi tiết hệ thống VHCS: Diễn đàn, câu lạc bộ, newletter, Talkshow, tư vấn….
 •  Xác định chân dung của 1 nhân viên của Tổ Chức: ý thức, thái độ, các kỹ năng làm việc
 • Xác định và thống nhất các mức độ quan trọng của các giá trị VHCĐ
 •  Hai bên thống nhất một kế hoạch hành động cụ thể: chương trình triển khai, số lượng buổi tư vấn, thời gian thực hiện,… trên cơ sở tư vấn chuyên môn của Cuộc Sống Đúng Nghĩa và khả năng thực tế của Tổ Chức
 •  Chuyển tải thông điệp, các giá trị về VHCS đến từng người nhân viên
 • Sử dụng công cụ huấn luyện thay đổi ý thức, hình thành thói quen mới để “khắc cốt ghi tâm” từ lãnh đạo cấp cao, đội ngũ quản lý trung gian và nhân viên
 • Kết hợp công cụ tư vấn giúp hình thành, củng cố và nhắc nhở các giá trị VHCS

  Giai đoạn III: Tư Vấn

 •  Thực hành, duy trì, củng cố và nhắc nhở các thành viên sống và làm  việc theo các giá trị VHCS của Tổ Chức.
 • Từng bước huấn luyện, hỗ trợ cho Ban triển khai VHCS để tiếp tục theo dõi và đánh giá sự thay đổi

 *  Các Nội dung

 •  Các nghi thức, hội họp
 • Hình thức khen thưởng, kỷ luật
 • Xây dựng các tiêu chuẩn cho các Bộ phận
 • Xây dựng nội dung về định hướng phát triển nghề nghiệp
 • Các công cụ truyền thông giá trị VHCS :  Hoạt động, khẩu hiệu, bài hát của công ty , phim của công ty, tập san nội bộ,…

Giai Đoạn IV : Đánh Giá – Chuyển Giao

1. Dịch vụ đo lường, đánh giá trong cùng nhóm triển khai VHCS (thời gian dự kiến 3 tháng/1 lần)

Quy trình thực hiện :

 • Thưc hịện từng bước
 • Đánh giá kết quả
 •  Điều chỉnh
 • Tiếp tục thực hiện

2. Sau khi VHCS được hình thành sẽ chuyển giao công nghệ xây dựng cho Tổ Chức

 •  Kèm cặp, tư vấn, huấn luyện cho 1-2 người trong Ban Triển Khai VHCS: các kỹ năng huấn luyện, truyền thông, ứng dụng các giá trị VHCS vào các đơn vị thành viên trong nhóm,…
 •  Xây dựng những tiêu chuẩn về giá trị cho một người của Tổ Chức
 • Huấn luyện định hướng VHCS chuẩn cho những người vừa mới được tuyển dụng