NỘI DUNG ĐÀO TẠO: KỸ NĂNG NÂNG CAO TINH TÍNH TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG VIỆC

Trách Nhiệm Với Bản Thân

 • Có mục tiêu rõ ràng trong các lĩnh vực của cuộc sống
 • Có kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu đã đề ra
 • Bỏ thói quen trì hoãn và lãng phí thời gian
 • Không ngừng học hỏi để nâng tầm bản thân
 • Luôn giữ tính kỷ luật để trui rèn bản thân

Trách Nhiệm Với Đồng Nghiệp

 • Xoá bỏ những định kiến với mọi người
 • Không làm ảnh hưởng đến công việc việc chung của phòng ban
 • Tránh những xung đột không đáng có tại cơ quan
 • Luôn gương mẫu trước các đồng nghiệp
 • Chủ động hỗ trợ đồng nghiệp trong công việc
 • Lắng nghe và đón nhận những ý kiến đóng góp từ đồng nghiệp

Trách Nhiệm Với Công Ty

 • Nhận thức rõ được vai trò và trách nhiệm của mình trong tổ chức
 • Có ý thức tiết kiệm và bảo vệ các tài sản của Công ty
 • Làm việc trên tinh thần hết việc chứ không hết giờ
 • Hoàn thành xuất xắc các công việc được giao
 • Luôn tự tìm ra những cách mới để hoàn thành công việc tốt nhất
 • Nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc mỗi ngày

Trách Nhiệm Với Đối Tác

 • Tôn trọng đối tác khách hàng
 • Cam kết thực hiện những gì đã hứa
 • Lo lắng cho những rủi ro của đối tác
 • Đồng cảm với những khó khăn của đối tác
 • Luôn giúp cho các đối tác luôn hài lòng