Giới Thiệu Văn Hoá Công Sở (VHCS)

1. Định Nghĩa Văn Hóa Công Sở 

 • VHCS là những giá trị, niềm tin, hình thức mà mọi người trong Tổ chức cùng công nhận và suy nghĩ, nói, hành động như một thói quen
 • VHCS chính là “phần hồn” của Tổ Chức, giống như đời sống tinh thần và tính cách của một con người, và là phần quyết định đến sự thành bại về lâu dài của Tổ Chức

2. Những Thành Phần Của Văn Hóa Công Sở

Những thành phần của VHCS bao gồm 3 thành phần chính:  tầm nhìn (Vision), sứ mạng (Mission)  và các giá trị cốt lõi (Core Values)

Những giá trị VHCS bộc lộ qua 2 mặt :

 • Hữu hình: Đồng phục, khẩu hiệu, nghi thức, quy định, nhạc phim Tổ chức  tập san nội bộ, các hoạt động,…
 • Vô hình:  Thái độ, phong cách, thói quen, nếp nghĩ của những con người trong tổ chức

3. Làm thế nào để thấy và nhận ra Văn Hóa Công Sở

 • VHCS thể hiện thông qua suy nghĩ, hành vi ứng xử, thói quen của những con ngươi trong tổ chức chứ không phải những diều khắc ghi trên giấy.
 • VHCS thể hiện trên kết quả đạt được các mục đích mà Tổ Chức đưa ra

4. Vai trò và lợi ích của Văn Hóa Công Sở

 • VHDN là yếu tố chi phối hầu hết mọi kết quả của Tổ Chức. Nếu Tổ Chức không có VHCS rõ ràng thì giống như một con người không có định hướng mục tiêu cuộc đời và không biết đi về đâu.
 • Các Tổ chức phát triển lớn mạnh đều có nềnVHCS vững chắc, tuổi đời  của một Tổ Chức có nền VH vững chắc lớn hơn rất nhiều lần tuổi đời của người lãnh đạo Tổ Chức đó

5. Văn Hóa Công Sở của mỗi Tổ chức có những đặc điểm riêng

Khác biệt trong Văn Hoá  chủ yếu xuất phát từ các giá trị theo đuổi, về ước mơ , tầm nhìn, sứ mạng mà Tổ chức theo đuổi. Tất cả các yếu tố này được hình thành từ ý kiến chủ quan của người sáng lập Tổ Chức, theo thời gian chúng trở nên vững chắc và trở thành nét riêng, đặc điểm riêng của Tổ Chức ấy

6. Những yếu tố chính quyết định việc xây dựng thành công Văn Hóa Công Sở

 • Mục đích xây dựng VHCS rõ ràng
 • Cam kết ban lãnh đạo về việc xây dựng VHCS
 • Tính sẵn sàng hợp tác, tham gia của đội ngũ triển khai trong Tổ chức và nhân viên trong Tổ chức.
 • Lên kế hoạch, lộ trình bài bản trong việc triển khai, đánh giá kết quả đạt được.
 • Chọn đúng đối tác tư vấn phù hợp, tính chuyên nghiệp và hiệu quả cao.

7. Làm thế nào để duy trì, kiểm soát, cải thiện, thay đổi khi cấn thiết?

 • Để duy trì VHCS cần phải có hệ thống thưởng phạt rõ ràng và thông qua cá hoạt động lập lại thường xuyên tạo nên thói quen hành xử về lâu dài trong Tổ Chức.
 • Để kiểm soát VHCS phải có những hoạt động kiềm tra, đánh giá lại để chỉnh sửa, đính hướng đúng mục tiêu và những quy trình tuyển dụng rõ ràng để sàng lọc các giá trị nhân sự mới phải phù hợp với Tổ Chức.
 • Để thay đổi, cải tiến khi cần thiết để phù hợp với tình hình mới, đòi hỏi Cơ Quan phải có một đội ngũ chuyên trách về VHCS. Yêu cầu đối với đội ngũ này là phải thấu hiểu về VHCS nói chung, bên cạnh phải thấm được hệ thống giá trị mà người sáng lập đeo đuổi và phải có thẩm quyền quyết định

“Văn Hóa Công Sở – Yếu Tố Cốt Lõi Quyết Định Sự Thành Bại Của Tổ Chức” Các Chương trình Xây Dựng Văn Hóa Công Sở do Cuộc Sống Đúng Nghĩa thực hiện dưới sự hướng dẫn của những Chuyên gia, Quản trị Cơ Quan Tổ Chức đã và đang Xây dựng Văn Hoá Công Sở đặc sắc cùng kinh nghiệm hơn 10 năm Tư vấn và Đào tạo cho nhiều Tổ Chức xây dựng VHCS tại Cơ quan