Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp và Xử Lý Tình Huống” cho chi nhánh Viettel Thái Nguyên

Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp và Xử Lý Tình Huống” cho chi nhánh Viettel Thái Nguyên

Ngày 17 tháng 01 năm 2015 tại Thành Phố Thái Nguyên, Tập Đoàn Viettel phối hợp cùng Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo ” Kỹ Năng Giao Tiếp và Xử Lý Tình Huống cho toàn bộ nhân viên.
Một số hình ảnh từ Chương trình :

Nội dung liên quan

About The Author